Luyện Thi O level

GIA SƯ DẠY MÔN AP ENVIRONMENTAL SCIENCE

Nhu cầu học tập môn Environmental ngày càng tăng:

 • Environmental là môn học quan trọng, giúp học sinh hiểu biết về các vấn đề môi trường và giải quyết các vấn đề này.
 • Nhu cầu học tập môn Environmental ngày càng tăng do các vấn đề môi trường ngày càng trở nên nghiêm trọng.
 • Nhiều học sinh cần gia sư để hỗ trợ học tập môn Environmental.

Gia sư tại Nhật Tiến:

 • Đội ngũ gia sư tại Nhật Tiến có trình độ chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm giảng dạy môn Environmental.
 • Gia sư có khả năng truyền đạt kiến thức một cách dễ hiểu và giúp học sinh nắm vững kiến thức.
 • Gia sư có thể giúp học sinh giải đáp các thắc mắc và luyện tập các bài tập.
 • Gia sư có thể giúp học sinh chuẩn bị cho các kỳ thi.

Gia sư dạy môn AP Environmental Science

Đây là một môn học AP (Advanced Placement) được thiết kế để cung cấp cho học sinh kiến thức sâu rộng về các vấn đề môi trường toàn cầu và giải pháp cho các vấn đề này. Môn học này giúp học sinh phát triển tư duy phản biện, kỹ năng giải quyết vấn đề và khả năng giao tiếp về các vấn đề môi trường quan trọng.

Tại sao nên chọn học AP Environmental Science?

 • Nâng cao kiến thức về môi trường:AP Environmental Science cung cấp cho học sinh kiến thức chuyên sâu về các vấn đề môi trường như biến đổi khí hậu, ô nhiễm, suy giảm đa dạng sinh học và quản lý tài nguyên thiên nhiên.
 • Phát triển kỹ năng tư duy phản biện:Học sinh được khuyến khích phân tích dữ liệu khoa học, đánh giá các giải pháp môi trường và đưa ra lập luận của riêng mình về các vấn đề môi trường.
 • Chuẩn bị cho bậc đại học:AP Environmental Science là một môn học được nhiều trường đại học công nhận và có thể giúp học sinh chuyển tiếp lên các chương trình đào tạo về môi trường, khoa học, kỹ thuật hoặc chính sách.
 • Cơ hội nhận điểm thi AP cao:Bài thi AP Environmental Science được chấm điểm trên thang điểm 1-5, và học sinh đạt điểm 3 trở lên có thể được miễn một số môn học đại học.

Nội dung học tập:

 • Khoa học môi trường:Bao gồm các khái niệm về hệ sinh thái, biến đổi khí hậu, ô nhiễm, và quản lý tài nguyên thiên nhiên.
 • Vấn đề môi trường:Phân tích các vấn đề môi trường toàn cầu như biến đổi khí hậu, suy giảm đa dạng sinh học, ô nhiễm nước và ô nhiễm không khí.
 • Giải pháp môi trường:Đánh giá các giải pháp cho các vấn đề môi trường và phát triển các chiến lược bảo vệ môi trường.
 • Kỹ năng tư duy phản biện:Học sinh được rèn luyện kỹ năng phân tích dữ liệu, đánh giá lập luận và đưa ra kết luận về các vấn đề môi trường.

Lựa chọn AP Environmental Science phù hợp với bạn:

 • Môn học này phù hợp với học sinh:
  • Quan tâm đến các vấn đề môi trường và muốn tìm hiểu giải pháp.
  • Có khả năng tư duy phản biện và giải quyết vấn đề.
  • Muốn chuẩn bị cho các chương trình đào tạo về môi trường, khoa học, kỹ thuật hoặc chính sách.

Hãy tham gia AP Environmental Science để:

 • Nâng cao kiến thức về môi trường:Trở thành một công dân có trách nhiệm và hiểu biết về các vấn đề môi trường.
 • Phát triển kỹ năng tư duy phản biện:Có khả năng phân tích thông tin và đưa ra quyết định sáng suốt về các vấn đề môi trường.
 • Chuẩn bị cho tương lai:Có cơ hội học tập và làm việc trong lĩnh vực môi trường đầy tiềm năng.

BIOZONE AP Environmental Science Student Workbook: Tracey Greenwood, Lissa Bainbridge, Kent Pryor, Richard Allan, Tracey Greenwood: 9781988566320: Amazon.com: Books

Dưới đây là danh sách một số chương của môn Khoa học Môi trường AP:

Chương 1: Khoa học môi trường

 • Giới thiệu về khoa học môi trường
 • Các hệ thống môi trường
 • Khoa học và xã hội

Chương 2: Nền tảng sinh thái

 • Năng lượng
 • Chu trình sinh địa hóa
 • Cộng đồng và hệ sinh thái

Chương 3: Đa dạng sinh học

 • Giá trị của đa dạng sinh học
 • Mối đe dọa đối với đa dạng sinh học
 • Bảo tồn đa dạng sinh học

Chương 4: Hệ thống khí hậu

 • Khoa học khí hậu
 • Biến đổi khí hậu
 • Giải pháp biến đổi khí hậu

Chương 5: Chất lượng không khí

 • Ô nhiễm không khí
 • Mưa axit
 • Ô nhiễm ozone

Chương 6: Chất lượng nước

 • Tài nguyên nước
 • Ô nhiễm nước
 • Giải pháp ô nhiễm nước

Chương 7: Chất thải rắn và nguy hại

 • Chất thải rắn
 • Chất thải nguy hại
 • Quản lý chất thải

Chương 8: Sức khỏe môi trường

 • Sức khỏe môi trường
 • Các vấn đề sức khỏe môi trường
 • Giải pháp sức khỏe môi trường

Chương 9: Năng lượng bền vững

 • Nguồn năng lượng
 • Năng lượng bền vững
 • Tương lai năng lượng

Chương 10: Tài nguyên và dân số

 • Tài nguyên thiên nhiên
 • Dân số
 • Tính bền vững

Chương 11: Kinh tế môi trường và chính sách

 • Kinh tế môi trường
 • Chính sách môi trường
 • Tương lai môi trường

Chương 12: Suy nghĩ toàn cầu, hành động địa phương

 • Suy nghĩ toàn cầu, hành động địa phương
 • Giải quyết các vấn đề môi trường
 • Tương lai của hành tinh chúng ta

Đây chỉ là một số chương trong môn Khoa học Môi trường AP. Các chương cụ thể có thể khác nhau tùy thuộc vào sách giáo khoa và giáo viên của bạn.

Gia sư dạy môn IGCSE Environmental Management

Đây là một chương trình học tập quốc tế cung cấp cho học sinh kiến thức và kỹ năng cần thiết để hiểu và giải quyết các vấn đề môi trường. Chương trình này được thiết kế để giúp học sinh:

 • Phát triển hiểu biết về các vấn đề môi trường quan trọng như biến đổi khí hậu, ô nhiễm, suy giảm đa dạng sinh học và quản lý tài nguyên thiên nhiên.
 • Phân tích dữ liệu môi trường và đánh giá các giải pháp môi trường.
 • Phát triển kỹ năng tư duy phản biện và giải quyết vấn đề.
 • Giao tiếp hiệu quả về các vấn đề môi trường.

Environmental Management for Cambridge IGCSE® & O Level Revision Guide | KitaabNow

Chương trình IGCSE Environmental Management bao gồm các chủ đề sau:

 • Môi trường và sự phát triển bền vững:Giới thiệu về môi trường, các vấn đề môi trường và khái niệm phát triển bền vững.
 • Đa dạng sinh học và hệ sinh thái:Giá trị của đa dạng sinh học, các mối đe dọa đối với đa dạng sinh học và bảo tồn đa dạng sinh học.
 • Sử dụng tài nguyên:Quản lý tài nguyên thiên nhiên như nước, năng lượng, đất đai và khoáng sản.
 • Ô nhiễm môi trường:Các loại ô nhiễm môi trường, nguyên nhân và tác động của ô nhiễm môi trường.
 • Giải quyết vấn đề môi trường:Phân tích dữ liệu môi trường, đánh giá giải pháp môi trường và phát triển chiến lược bảo vệ môi trường.
 • Kỹ năng thực hành:Kỹ năng thực hành như nghiên cứu, khảo sát, phân tích dữ liệu và thuyết trình.

Học sinh tham gia chương trình IGCSE Environmental Management sẽ được đánh giá thông qua:

 • Bài kiểm tra:Bài kiểm tra viết và bài kiểm tra thực hành.
 • Dự án:Dự án nghiên cứu về một vấn đề môi trường cụ thể.

Chương trình IGCSE Environmental Management phù hợp với:

 • Học sinh quan tâm đến các vấn đề môi trường và muốn tìm hiểu giải pháp.
 • Học sinh muốn phát triển kỹ năng tư duy phản biện và giải quyết vấn đề.
 • Học sinh muốn chuẩn bị cho các chương trình đào tạo về môi trường, khoa học, kỹ thuật hoặc chính sách.

Lợi ích của việc học IGCSE Environmental Management:

 • Nâng cao kiến thức về các vấn đề môi trường.
 • Phát triển kỹ năng tư duy phản biện và giải quyết vấn đề.
 • Chuẩn bị cho các chương trình đào tạo về môi trường, khoa học, kỹ thuật hoặc chính sách.
 • Nâng cao khả năng giao tiếp về các vấn đề môi trường.
 • Trở thành một công dân có trách nhiệm và hiểu biết về môi trường.

Trung Tâm Nhật Tiên

0393631354