Tin Tức

Math IB AI

Math IB AI

Math IB AI

Math IB AI

Math IB AI

Math IB AI

Nội Dung

1. Giới thiệu chương trình IB

Chương trình Tú tài Quốc tế (IB) là một chương trình giáo dục phổ thông toàn cầu, được công nhận bởi hầu hết các trường đại học trên thế giới. Chương trình được thiết kế để phát triển học sinh thành những người học viên toàn diện, có tư duy phản biện, có khả năng thích ứng với môi trường học tập và làm việc toàn cầu.

Chương trình IB được chia thành hai cấp độ:

 • Chương trình Tú tài Quốc tế (IBDP): dành cho học sinh lớp 11 và 12, kéo dài trong hai năm
 • Chương trình Tú tài Quốc tế Tiểu học (PYP): dành cho học sinh từ 6 đến 11 tuổi
 • Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (MYP): dành cho học sinh từ 12 đến 16 tuổi

Chương Trình AP (21)

Chương Trình AS A level (27)

Chương Trình Checkpoint (13)

Các môn học trong chương trình IB

Các môn học trong chương trình IB

Chương trình IB bao gồm sáu môn học chính, ba môn học cốt lõi và một bài luận cá nhân.

 • Sáu môn học chính: Học sinh cần phải chọn một môn học trong mỗi nhóm môn học sau:

  • Ngôn ngữ và Văn học (Language and Literature)
  • Ngôn ngữ thứ hai (Language A: Language and Literature hoặc Language A: Literature)
  • Toán học (Mathematics)
  • Khoa học (Science)
  • Xã hội học (Social Studies)
  • Nghệ thuật (Arts)
 • Ba môn học cốt lõi: Học sinh cần phải hoàn thành ba môn học cốt lõi sau:

  • Nghiên cứu Cá nhân (Theory of Knowledge)
  • Chuẩn bị cho Đại học (CAS)
  • Viết luận (Extended Essay)
 • Nghiên cứu Cá nhân (Theory of Knowledge): Mục tiêu của môn học này là giúp học sinh phát triển khả năng tư duy phản biện và hiểu biết về tri thức.

 • Chuẩn bị cho Đại học (CAS): Mục tiêu của môn học này là giúp học sinh phát triển các kỹ năng thực tế và trải nghiệm thực tiễn.

 • Viết luận (Extended Essay): Mục tiêu của môn học này là giúp học sinh phát triển kỹ năng nghiên cứu và viết luận.

Hình thức thi và thang điểm của chương trình IB

Hình thức thi

Chương trình IB được đánh giá dựa trên kết quả của các bài kiểm tra và bài luận. Các bài kiểm tra được tổ chức bởi Tổ chức IB và được chấm bởi các giám khảo quốc tế.

 • Các môn học chính: Mỗi môn học chính bao gồm hai bài kiểm tra:

  • Bài kiểm tra định kỳ (Internal Assessment): được thực hiện bởi giáo viên của trường học.
  • Bài kiểm tra cuối kỳ (External Assessment): được tổ chức bởi Tổ chức IB.
 • Các môn học cốt lõi:

  • Nghiên cứu Cá nhân (Theory of Knowledge): được đánh giá dựa trên bài luận cá nhân và bài kiểm tra định kỳ.
  • Chuẩn bị cho Đại học (CAS): được đánh giá dựa trên báo cáo cá nhân và đánh giá của giáo viên.
  • Viết luận (Extended Essay): được đánh giá dựa trên bài luận cá nhân.

Thang điểm

Các môn học chính và môn học cốt lõi đều được chấm điểm trên thang điểm 7. Tổng điểm tối đa cho 6 môn học chính là 42 điểm. Tổng điểm tối đa cho chương trình IB là 45 điểm, bao gồm 3 điểm phụ cho môn Nghiên cứu Cá nhân, Bài luận mở rộng và Hoạt động ngoại khóa.

Để được cấp bằng Tú tài Quốc tế (IB Diploma), học sinh cần đạt tối thiểu 24 điểm trong tổng số 45 điểm.

Accumsan ridiculus suspendisse ut aenean malesuada metus mi urna facilisi eget amet odio adipiscing aptent class fusce a ullamcorper facilisi nullam ac vivamus sociosqu. Nec felis non parturient fusce ornare dis curae etiam facilisis convallis ligula leo litora dui suscipit suspendisse ullamcorper posuere dui faucibus ligula ullamcorper sit. Imperdiet augue cras aliquet ipsum a a parturient molestie senectus dis morbi massa nibh phasellus vestibulum nam diam vestibulum sodales torquent parturient ut a torquent tempor ullamcorper. Parturient consectetur ultricies ornare ut tristique aptent sit hac dis iaculis.

Suspendisse Ullamcorper - Parturient Consectetur

Lợi ích của chương trình IB

Chương trình IB mang lại nhiều lợi ích cho học sinh, bao gồm:

 • Phát triển toàn diện về kiến thức, kỹ năng và phẩm chất.
 • Tăng cường khả năng tư duy phản biện và giải quyết vấn đề.
 • Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu và viết luận.
 • Tăng cơ hội trúng tuyển vào các trường đại học hàng đầu trên thế giới.

Để tốt nghiệp chương trình IB

học sinh cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Hoàn thành tất cả các yêu cầu của chương trình IB trong vòng hai năm. Các yêu cầu bao gồm:
  • Sáu môn học chính, ba môn học cốt lõi và một bài luận cá nhân.
  • Đạt tối thiểu 24 điểm trong tổng số 45 điểm.
 • Đạt yêu cầu về đạo đức và thái độ học tập. Học sinh cần tuân thủ các quy định của trường học và của Tổ chức IB.

Chương trình dạy IB

LIGHTING

Mauris torquent mi eget et amet phasellus eget ad ullamcorper mi a fermentum vel a a nunc consectetur enim rutrum. Aliquam vestibulum nulla condimentum platea accumsan sed mi montes adipiscing eu bibendum ante adipiscing gravida per consequat gravida tristique litora nisi condimentum lobortis elementum. Ullamcorper ante fermentum massa a dolor gravida parturient id a adipiscing neque rhoncus quisque a ullamcorper tempor.Consectetur scelerisque ullamcorper arcu est suspendisse eu rhoncus nibh.

Imperdiet augue

Accumsan ridiculus suspendisse ut aenean malesuada metus mi urna facilisi eget amet odio adipiscing aptent class fusce a ullamcorper facilisi nullam ac vivamus sociosqu. Nec felis non parturient fusce ornare dis curae etiam facilisis convallis ligula leo litora dui suscipit suspendisse ullamcorper posuere dui faucibus ligula ullamcorper sit. Imperdiet augue cras aliquet ipsum a a parturient molestie senectus dis morbi massa nibh phasellus vestibulum nam diam vestibulum sodales torquent parturient ut a torquent tempor ullamcorper torquent a dis.

Ullamcorper posuere

Accumsan ridiculus suspendisse ut aenean malesuada metus mi urna facilisi eget amet odio adipiscing aptent class fusce a ullamcorper facilisi nullam ac vivamus sociosqu. Nec felis non parturient fusce ornare dis curae etiam facilisis convallis ligula leo litora dui suscipit suspendisse ullamcorper posuere dui faucibus ligula ullamcorper sit. Imperdiet augue cras aliquet ipsum a a parturient molestie senectus dis morbi massa nibh phasellus vestibulum nam diam vestibulum sodales torquent parturient ut a torquent tempor ullamcorper torquent a dis.

Parturient fusce

Accumsan ridiculus suspendisse ut aenean malesuada metus mi urna facilisi eget amet odio adipiscing aptent class fusce a ullamcorper facilisi nullam ac vivamus sociosqu. Nec felis non parturient fusce ornare dis curae etiam facilisis convallis ligula leo litora dui suscipit suspendisse ullamcorper posuere dui faucibus ligula ullamcorper sit. Imperdiet augue cras aliquet ipsum a a parturient molestie senectus dis morbi massa nibh phasellus vestibulum nam diam vestibulum sodales torquent parturient ut a torquent tempor ullamcorper torquent a dis.

Adipiscing aptent

Accumsan ridiculus suspendisse ut aenean malesuada metus mi urna facilisi eget amet odio adipiscing aptent class fusce a ullamcorper facilisi nullam ac vivamus sociosqu. Nec felis non parturient fusce ornare dis curae etiam facilisis convallis ligula leo litora dui suscipit suspendisse ullamcorper posuere dui faucibus ligula ullamcorper sit. Imperdiet augue cras aliquet ipsum a a parturient molestie senectus dis morbi massa nibh phasellus vestibulum nam diam vestibulum sodales torquent parturient ut a torquent tempor ullamcorper torquent a dis.

Mauris torquent mi eget et amet phasellus eget ad ullamcorper mi a fermentum vel a a nunc consectetur enim rutrum. Aliquam vestibulum nulla condimentum platea accumsan sed mi montes adipiscing eu bibendum ante adipiscing gravida per consequat gravida tristique litora nisi condimentum lobortis elementum. Ullamcorper ante fermentum massa a dolor gravida parturient id a adipiscing neque rhoncus quisque a ullamcorper tempor.Consectetur scelerisque ullamcorper arcu est suspendisse eu rhoncus nibh.

FURNITURE

Mauris torquent mi eget et amet phasellus eget ad ullamcorper mi a fermentum vel a a nunc consectetur enim rutrum. Aliquam vestibulum nulla condimentum platea accumsan sed mi montes adipiscing eu bibendum ante adipiscing gravida per consequat gravida tristique litora nisi condimentum lobortis elementum. Ullamcorper ante fermentum massa a dolor gravida parturient id a adipiscing neque rhoncus quisque a ullamcorper tempor. Consectetur scelerisque ullamcorper arcu est suspendisse eu rhoncus nibh.

Mauris torquent mi eget et amet phas ellus eget ad ullam corper mi a ferm entum vel a a nunc conse ctetur enim rutrum. Aliquam vestibulum nulla condi mentum platea accumsan sed mi montes adipiscing eu bibendum ante adipiscing gravida per consequat gravida tristique litora nisi condimentum lobortis elem entum. Ullamcorper ante ferm entum massa a dolor gravida parturient id a adipiscing neque rhoncus quisque a et ullam corper tempor. Conse ctetur ellus scelerisque ullamcorper montes gravida.

Mauris torquent mi eget et amet phas ellus eget ad ullam corper mi a ferm entum vel a a nunc conse ctetur enim rutrum. Aliquam vestibulum nulla condi mentum platea accumsan sed mi montes adipiscing eu bibendum ante adipiscing gravida per consequat gravida tristique litora nisi condimentum lobortis elem entum. Ullamcorper ante ferm entum massa a dolor gravida parturient id a adipiscing neque rhoncus quisque a et ullam corper tempor. Conse ctetur ellus scelerisque ullamcorper montes gravida.

Mauris torquent mi eget et amet phasellus eget ad ullamcorper mi a fermentum vel a a nunc consectetur enim rutrum. Aliquam vestibulum nulla condimentum platea accumsan sed mi montes adipiscing eu bibendum ante adipiscing gravida per consequat gravida tristique litora nisi condimentum lobortis elementum. Ullamcorper ante fermentum massa a dolor gravida parturient id a adipiscing neque rhoncus quisque a ullamcorper tempor. Consectetur scelerisque ullamcorper arcu est suspendisse eu rhoncus nibh.

Mauris torquent mi eget et amet phas ellus eget ad ullam corper mi a ferm entum vel a a nunc conse ctetur enim rutrum. Aliquam vestibulum nulla condi mentum platea accumsan sed mi montes adipiscing eu bibendum ante adipiscing gravida per consequat gravida tristique litora nisi condimentum lobortis elem entum. Ullamcorper ante ferm entum massa a dolor gravida parturient id a adipiscing neque rhoncus quisque a et ullam corper tempor. Conse ctetur ellus scelerisque ullamcorper montes gravida.

Shopping cart

HEY YOU, SIGN UP AND CONNECT TO WOODMART!

Be the first to learn about our latest trends and get exclusive offers

Will be used in accordance with our Privacy Policy

Facebook Twitter Instagram YouTube Pinterest
error: